AKARMAK, kurulduğu günden bugüne personelinin beyin gücüne yaptığı yatırımlar ve kaynaklarından önemli bir kısmını ayırdığı araştırma-geliştirme çalışmalarıyla, sahip olduğu teknolojiler ile ülkemizin makine imalat sektörüne katkılarda bulunarak, Türkiye'de ve faaliyet gösterdiği sektörlerde uluslararası bilinirliği yüksek bir kuruluş haline gelmiştir.

Hedefimiz, dünya ölçeğinde rekabet edebilme yeteneklerini geliştirmek ve sektördeki sanayi devleri arasında en üst sıralara çıkabilmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve bu kaynağın en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

  • Personellerimize sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Personellerimiz için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Personellerimiz arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Personellerimizin motivasyonlarını ve AKARMAK'a bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Personellerimizin, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

Genel İş ve Staj başvurularınız için ik@akarmak.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Destek